Er gaat geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld feest gevierd. Van kleine feesten in familiekring tot grote feesten met een hele natie; van feesten ter ere van God of Allah tot feesten voor het welslagen van de oogst of het einde van de slavernij.

 

 

In deze rubriek besteden we aandacht aan feesten die voor veel Nederlanders minder bekend zijn. Feesten die wel door het grootste deel van de Nederlandse bevolking worden gevierd, vindt u in de VanHarte-rubriek Kalenderfeesten.

 

FEEST OMSCHRIJVING
N’cwala

 

Een oogstfeest dat in februari wordt gevierd in Zambia

 

Offerfeest

Schapen slachten uit barmhartigheid…
Islamitisch Nieuwjaar Het begin van het jaar 1421

Sjavoeot

Het eerste fruit en het begin van de staat Israël

Divali

Religieus festival dat vijf dagen duurt

Chanuka

Het feest der lichten gevierd in de Joodse wereld

Ramadan

Vasten en daarna feesten

Kwanzaa

Een oogstfeest uit Afrika