Plezier als hobby


Carnavalsverenigingen zijn een groot deel van het jaar druk in de weer met de voorbereiding van weer een prachtig Carnaval. Heel veel verenigingen zijn ook op internet te vinden. Zo vonden we bijvoorbeeld de site van Carnavalsvereniging de Stoppelkaters uit Raalte. We belden met President Bjorn van Stoppelburcht en vroegen hem het hemd van het lijf over het reilen en zeilen binnen een Carnavalsvereniging. Ook kregen we Prins Jan IV te spreken.

VanHarte: Kun je iets vertellen over de geschiedenis?

Bjorn: Onze vereniging is opgericht op 11 november 1947. De naam is afgeleid van Stoppelhaene, een oogstfeest dat eind augustus in Raalte plaatsvindt. De stoppeltjes op de velden liggen hieraan ten grondslag. Gecombineerd met de geboorte van veel jonge katjes in die periode, resulteerde dit uiteindelijk in de naam ‘de Stoppelkaters’. Raalte heet tijdens Carnaval ook de Stoppelburcht.

VH: Hoe is de vereniging georganiseerd?

Bjorn: Wij hebben 170 enthousiaste leden. De leden zijn op verschillende manieren betrokken. Naast het Hof van de Prins zijn er vele commissies en onderdelen. Helemaal ‘bovenaan’ staat het bestuur. Daaronder het Algemeen bestuur en de commissies.
Bijvoorbeeld de Programma Commissie die alle festiviteiten en evenementen organiseert; de Optocht Commissie die verantwoordelijk is voor de Optocht op Carnavalszondag; en de Krielen Commissie die de Jeugdprins en Jeugd Raad van Elf formeren en begeleiden. Alle leden worden geacht zich te houden aan ons Protocol.

VH: Waar komt dat Protocol vandaan?

Bjorn: Grote carnavalsverenigingen werken met een Protocol. Hierin staat onder meer beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende functies binnen de Vereniging. Bij ons heeft Huub Janssen daar 30 tot 40 jaar geleden een voortrekkersrol in gespeeld. Hij is inmiddels helaas overleden. Huub kwam oorspronkelijk uit het zuiden en verhuisde naar Raalte. Zijn carnavalskennis en -ervaring zijn bepalend geweest voor hoe wij functioneren en dus ook voor het Protocol. Het hele protocol is trouwens op onze website te vinden.

VH: Hoe lang ben je zelf al betrokken bij de vereniging?

Bjorn: Ik ben ooit als zevenjarig jongetje begonnen als Jeugdprins. Sinds vijf jaar ben ik opnieuw actief betrokken bij de Vereniging. Om te beginnen als lid van de Programma Commissie. Dit is mijn tweede seizoen als President. In deze rol ben ik voorzitter van het hof van de Prins. Ik assisteer de Prins bij al zijn werkzaamheden. Maak zijn afspraken en zorg dat alles wordt geregeld. Daarin word ik bijgestaan door Ceremoniemeester Koen Elbers.

VH: Wat is het Hof van de Prins?

Bjorn: Naast de Prins bestaat het Hof uit de President, de Ceremoniemeester, de Raad van Elf en de Hofdames (de volwassen dansmariekes). Verder horen bij het Hof de Kanselier van Orden (verantwoordelijk voor de onderscheidingen), de Prins der Krielen, de Raad van Elf der Krielen en de Dansmariekes der Krielen.

VH: Hoe gaat de Prinsverkiezing eigenlijk in zijn werk?

Bjorn: Dat is ieder jaar weer een heel belangrijk moment. Leden brengen hun stem uit en het Bestuur is verantwoordelijk voor het turven. Als de keuze is bepaald, wordt de verkozene benaderd met de vraag of hij Prins wil worden. De bekendmaking vindt ieder jaar plaats op het “Prince Night of the Proms” op 11 november. Op die avond nemen wij ook afscheid van de Prins van het afgelopen seizoen. Tot die tijd weten overigens alleen het bestuur en de President en de Ceremoniemeester wie de nieuwe Prins is. Al proberen anderen ook wel om er voor die tijd achter te komen!

VH: Even terug naar het feest. Wat kenmerkt een geslaagd Carnaval?

Bjorn: Wat voor ons altijd weer centraal staat, is dat iedereen die dat wil echt leuk kan feestvieren. Van jong tot oud, ieder op zijn eigen manier. Tegelijkertijd moeten ook mensen die het niet willen vieren, worden gerespecteerd. Voor mij persoonlijk is het best wel een verslaving. Het is zo ontzettend leuk om met een hechte groep mensen gezellig te feesten. Je bent tijdens de Carnavalsdagen echt een grote familie en dat is en blijft heel bijzonder.

VH: Heb je tenslotte nog wat tips voor Carnavalsvierders?

Bjorn: Drink je borreltje als je dat wilt, maar ook je kopje koffie tussendoor. Verkleed je op een leuke manier en zorg dat je wat eet. Het belangrijkste is om gewoon je eigen feest te vieren op je eigen manier.

VanHarte bedankt President Bjorn van Stoppelburcht enorm voor de medewerking aan dit interview. Verder wensen wij alle Stoppelkaters en de andere verenigingen een prachtig Carnaval toe.

Vanharte

Vanharte is de grootste en meest bekende feestsite van Nederland. Bij ons vind je informatie over alle bekende en minder bekende feestdagen en feesten.

Recente artikelen