Offerfeest


Het offerfeest is vooral een feest van geven en goede daden. Delen met anderen is een echt Islamitisch gebruik, maar op deze dag wordt er nog eens extra de nadruk op gelegd. Het offerfeest is (na het suikerfeest) de tweede belangrijke feestdag van het Islamitisch jaar. Het wordt volgens de Islamitische kalender gevierd op de tiende dag van de twaalfde maand van het heilige jaar. 

Na het Christendom is de Islam met 17% van de bevolking (ca. 700 miljoen mensen) de grootste wereldgodsdienst. De meeste Moslims leven in de Arabische wereld, Turkije, Iran, Pakistan, Bangladesh en Indonesië. Moslims geloven net als Christenen dat God de wereld heeft geschapen.

In de zevende eeuw gaf God zijn wetten en regels via zijn profeet Mohammed aan de mensen door. Mohammed legde deze vast in de Koran. Een goede Moslim voldoet aan vijf plichten: de geloofsbelijdenis (Allah is de enige God en Mohammed is zijn profeet), vijf gebeden per dag met het gezicht naar Mekka gericht, aalmoezen geven, vasten tijdens Ramadan en minsten één keer in zijn leven een pelgrimstocht naar Mekka maken.

De Haddj

Eenmaal in zijn leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een pelgrimstocht maken naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië. Deze pelgrimstocht (‘haddj’) voert langs heilige plekken die worden geassocieerd met de profeten Ibrahiem (Abraham) en Mohammed. De haddj mag op elk tijdstip van het jaar worden gemaakt, maar het liefst in de twaalfde maand. Dit is de maand van de bedevaart. 

Het offerfeest

Op de tiende dag van de haddj offert de pelgrim een geit of een schaap. Dit offerfeest herinnert aan de liefde van Ibrahiem voor God. Ibrahiem was God namelijk zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Isma’iel te offeren. God zond daarop een schaap dat Isma’iels plaats op het altaar mocht innemen.  

Moslims die niet op bedevaart zijn, vieren het offerfeest in hun eigen land. Families die het zich financieel kunnen veroorloven, kopen met zes andere families een offerdier en laten dit ritueel slachten. Het offerdier is vaak een schaap of geit, maar ook grotere dieren, zoals koeien en stieren, zijn toegestaan. Zolang het dier maar gezond is. 

Samen delen

Na het slachten wordt het dier in drieën gedeeld. Het eerste deel is voor de familie, het tweede voor gasten en het derde wordt aan de armen gegeven. De opbrengst van de huid van het offerdier is bestemd voor liefdadige instellingen.

Bovenstaande informatie is met toestemming overgenomen uit het boek Nederland Wereldland van uitgeverij PlanPlan, ISBN 9076092028  

Vanharte

Vanharte is de grootste en meest bekende feestsite van Nederland. Bij ons vind je informatie over alle bekende en minder bekende feestdagen en feesten.

Recente artikelen