dinsdag, mei 30, 2017

Het Kerstverhaal

  • 1394.jpg

Listing Details

Er was ooit een tijd waarin veel mensen dachten dat God hen vergeten was. In Jeruzalem was de boze koning Herodes de baas en het was geen leuke tijd voor de Joden. Op een dag kwam er een engel bij Maria. Hij vertelde haar dat ze moeder zou worden van de Zoon van God.

 

Maria is verliefd op Jozef. Jozef is een timmerman. Maria werkte hard in hun huisje, terwijl Jozef aan het werk was. Plotseling werd het heel licht. Maria schrok. Het licht kwam van een engel. "Wees maar niet bang, Maria", zei de engel. "Ik ben een boodschapper van God en ik kom je iets fijns vertellen." Maria kon geen woord uitbrengen en luisterde naar de engel. "God heeft jou uitgekozen om de moeder te zijn van een heel bijzonder kind. Je zult voor hem zorgen, maar als hij groter wordt, zal hij er voor alle mensen in de wereld zijn. Hij zal zorgen voor liefde en vrede voor alle mensen." Als de engel weg is, laat Maria haar spullen liggen en gaat op zoek naar Jozef.

 

Toen het kindje van Maria bijna geboren moest worden, kwam er een boodschapper van de keizer van Rome. Hij zei dat iedereen naar de stad van zijn vader moest gaan. De keizer van Rome wilde namelijk tellen hoeveel Joden er in Israel woonden. Maria en Jozef moesten op reis naar Bethlehem, want daar woonden hun vaders. Toen ze daar na een lange en zware reis aankwamen, waren alle herbergen vol. Na lang zoeken vonden ze gelukkig een stal waar ze mochten blijven slapen. Hier, tussen de ezels en koeien, kreeg Maria het kindje Jezus. Ze wikkelde het in doeken en legde het in de kribbe, een voederbak voor dieren.

 

Herders

Buiten was het al donker en koud. De herders waren buiten met hun schapen. Ze warmden hun handen bij een vuurtje. Plotseling werd het licht. De herders keken op en zagen een engel. Hij zei: "Schrik niet, herders. Ik kom jullie goed nieuws vertellen." De herders, die anders nooit zulke bijzondere dingen meemaken 's nachts, zijn verbaasd, maar ze luisteren. "Er is een kind geboren in Bethlehem, een bijzonder kind. Een kind dat vrede zal brengen in de wereld. Het is geboren in een stal. Een grote ster zal jullie de weg wijzen."

 

Ineens stonden er heel veel engelen. Het hele veld werd verlicht. De herders genoten zichtbaar. Zeker toen dat hele engelenkoor ook nog eens prachtig begon te zingen. "Gloria in excelsis Deo." Geweldig was het. Toen de engelen waren verdwenen, gingen de herders meteen op pad. Op weg naar Bethlehem, naar dat bijzondere Kind. En in dat stalletje in Bethlehem vonden ze inderdaad het kindje Jezus. Ze vertelden aan iedereen wat er was gebeurd. En de mensen waren heel blij, omdat ze nu wisten dat God hen toch niet in de steek had gelaten.

 

Wijzen uit het oosten

Ook drie wijzen uit het oosten waren op zoek naar het kindje Jezus. Zij hadden gehoord dat Jezus als hij groot was koning van de Joden zou zijn. Zij vonden de stal in Bethlehen doordat er vlak boven deze stal een grote, schitterende ster aan de hemel stond. De drie wijzen gaven Jezus mooie cadeaus: goud, wierook en mirre.

 

Ondertussen had de slechte koning Herodes ook van het koningskind gehoord. Hij stuurde soldaten naar Bethlehem om het dood te maken. Gelukkig was Jozef 's nachts door een engel gewaarschuwd en kon hij op tijd naar Egypte vluchten met Maria en Jezus.

 

Pas toen de boze koning dood was, gingen ze weer terug naar Nazaret. Jezus groeide hier op en werd koning van de Joden.

 

(vrij naar: Jezus komt op aarde - Cantecleer Kinderbijbel, met aanvullingen van Hanneke)

Rate this listing
★★
4 votes
Favoured:
0
Reviews (5)
by

leuk verhaal
Leuk verhaal zo, maar wel jammer dat hiermee de fabel in stand wordt gehouden dat de wijzen in de stal op bezoek kwamen.
Het gaat hier toch echt om twee verschillende verhalen uit twee verschillende evangelien.
Als je Matteus goed leest dat gaan de wijzen het 'huis' binnen.
by

Kerst verhaal
Het is dus duidelijk dat het kerstverhaal een verzinsel is van een paar mensen. Jesus is dus niet op de 25 ste december geboren, maar mensen hebben gemaakt dat hij op die datum is geboren. Die mensen hebben dus de rol van god over genomen. weet dat dit afgoderij is, daar GOD geen deelgenoten heeft.
by

Jezus.... de koning van de Joden?
Leuk verteld, dit kerstverhaal.
Alleen... het einde klopt niet.
Jezus werd niet de koning van de Joden.
Nee, Hij werd juist door hen gedood.
Naar Gods plan.
Door Zijn dood heeft Jezus de schuld van alle mensen betaald. Hij werd geboren om ons te redden van de dood. En van een leven zonder God.
Door Hem mogen wij leven, zonder bang te Zijn voor God. Wat is God goed!

Submit review See all 5 reviews

Onderwerpen

Feestdagen

Laatste aanvullingen